تاریخچه آرایشگاه فلاورز مشهد

فلاورز(سوپر آرایشگاه آقایان) مجموعه ای از آرایشگاه هاست که  شعبه مرکزی آن در شهر مشهد قرار دارد.

فعالیت‌های این مجموعه، عمدتاً بر ارائه خدمات آرایشی ، پیرایشی، چهره پردازی و گریم تخصصی داماد  متمرکز می‌باشد.

در حال حاضر مجموعه فلاورز به ‌عنوان بزرگترین سالن آرایشی آقایان در شرق کشور شناخته می‌شود، همچنین همراه با شعبه 2 این مجموعه  واقع در هتل هما شماره

2مشهد  جزو مجهزترین سالن های زیبایی مردانه در ایران به شمار می آیداین مجموعه در سال 1367 جزء بزرگترین سالن های زیبایی مردانه قرار گرفت. مجموعه

فلاورز دارای پرسنل متعدد و با تجربه می باشد که در خدمات و سرویس دهی جزء بهترین ها می باشد.

 

 10 ویژگی‌ یک آرایشگاه خوب را بشناسید

 
بهترین آرایشگاه مردانه ایران
 
تاریخچه آراییشگری یا سلمانی
 
تاریخچه آرایش
 
تاریخچه آرایشگاه فلاورز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بهترین سالن زیبایی مردانه مشهد و ایران و کشور

بهترین آرایشگاه مردانه ایران

بهترین سالن مردانه مشهد

بهترین سالن مردانه ایران

بهترین سالن مردانه ایران و مشهد

بهترین سالن مردانه تهران

بهترین سالن مردانه تهران و ایران

بهترین سالن داماد مشهد

بهترین سالن داماد ایران

بهترین سالن داماد مشهد و ایران

بهترین آرایشگاه مردانه کشور

بهترین سالن زیبایی مردانه کشور

بهترین سالن زیبایی مردانه مشهد و کشور

 بزرگترین سالن تخصصی مردانه و داماد کشور مشهد

زیباترین داماد کشور 

زیباترین داماد/مردانه کشور

زیباترین داماد 

زیباترین داماد مشهد

بزرگترین سالن تخصصی مردانه و داماد کشور

 بزرگترین سالن تخصصی مردانه و داماد کشور مشهد ایران و تهران

 بزرگترین سالن تخصصی مردانه و داماد کشور ایران

 بزرگترین سالن تخصصی مردانه و داماد کشور مشهد و ایران

بزرگترین سالن تخصصی آقایان و داماد کشور مشهد

 بزرگترین سالن تخصصی مردانه و داماد کشور

 آرایشگاه,مردانه,داماد,مشهد,تهران,ایران,کشور,پایتخت,آقایان,آقا

 بزرگترین سالن تخصصی آقایان و داماد کشور

بزرگترین سالن تخصصی آقایان و داماد کشور ایران تهران مشهد

بزرگترین سالن تخصصی آقایان و داماد کشور تهران

بزرگترین سالن تخصصی آقایان و داماد کشور ایران

 بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور بین ثمانه و مهدی

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور مشهد

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور مشهد ایران 

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور ایران

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور مشهد تهران ایران بین ثمانه و مهدی

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور مشهد ایران تهران

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور مشهد تهران بین ثمانه و مهدی

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور مشهد بین ثمانه و مهدی

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور بلوار فردوسی

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور بلوار فردوسی مشهد تهران ایران

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور بلوار فردوسی مشهد ایران

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور بلوار فردوسی مشهد 

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور شمال غرب مشهد

بزرگترین سالن تخصصی آقا و داماد کشور بلوار فردوسی مشهد تهران

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور شمال غرب مشهد ایران

بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور شمال غرب مشهد ایران تهران

 

 بزرگترین سالن تخصصی آقا/آقایان و داماد کشور شمال 

 

 

 

برچسب ها: آرایشگاه, فلاورز, تاریخچه, مشهد

 پرینت 

آرایشگاه روی نقشه